1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. فرم عملیات قبوض تخلیه
  6. قسمت نمایش کلی

قسمت نمایش کلی

 

در قسمبت نمایش کل ریز به ریز قبض را نمایش نمی دهد بلکه به صورت خیابان به خیابان نمایش می دهد ،

همراه با جمع مبلغ هر خیابان.

۲۳۱

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?