1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا

منوی قلک هدایا

 

این قسمت از نرم افزار برای مدیریت قلک های هدایا در نظر گرفته شده است . روند کار بدین صورت است که فرم درخواست قلک به روشهای مختلف به نیکوکار تحویل داده می شود و نیکوکار پس از تکمیل و امضای آن باید فرم را به خیریه تحویل دهد سپس فرم توسط مسول قسمت قلک در نرم افزار ثبت می شود و یک قلک بسته به نوع کاربری بزرگ و پایه دار و یا رومیزی به نیکوکار تحویل داده می شود .

۲۰۰

در این قسمت هم نیاز است تا هر شهر به قسمت های کوچکتری مثل خیابان های اصلی تفکیک شود و هر خیابان مامور تخلیه قلک خاص خودش را داشته باشد . معمولا مامور تخلیه بسته به تجربه خود زمان تخلیه هر قلک را تخمین زده و توسط قسمت امور قلک در نرم افزار اصلاح می شود بدین صورت که قلک های موجود در مناطق پر ازدحام مثل فرودگاه ،بانک و … زودتر تخلیه می شود و قلک های موجود در دفاتر و خانه ها دیر تر تخلیه می شود.

بسته به زمان تخلیه ، قبوض تخلیه در زمان های خاصی توسط مسئول امور قلک در نرم افزار ایجاد و چاپ می گردند این قبوض می بایست دو نسخه ای و کاربن دار بوده و یا تک نسخه ای و دو قسمتی مثل چک باشند برای اینکه بر روی این قبوض مبلغ درج نشده است و مامور تخلیه می بایست در محل نیکوکار پس از شمارش موجودی قلک ، مبلغ را بر روی قبض با خودکار ثبت نماید یک نسخه از قبض (یک قسمت از قبض) به نیکوکار تحویل داده می شود و نسخه دیگر (قسمت دوم قبض) به خیریه تحویل داده می شود. پس از تخلیه کامل قلک های یک دوره مامور تخلیه پول های جمع آوری شده را به حساب بانکی خیریه واریز نموده و رسید آن را به همراه نسخه های دوم قبوض تخلیه به مسئول امور قلک خیریه تحویل می دهد. سپس مسئول امور قلک مبالغ نسخه های دوم قبوض را در نرم افزار وارد می نماید سپس مجموع تخلیه یک مامور را در آن دوره به حسابداری اعلام می نماید و حسابداری درصد مشخصی از مبلغ مذکور را به عنوان حق الزحمه به مامور تخلیه پرداخت می نماید.

مقالات

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?