1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور نیکوکاران
  5. منوی اطلاعات پایه
  6. فرم گروه ها

فرم گروه ها

 

در این فرم کلیه گروه های مورد نیاز خیریه باید تعریف شوند ساختار گروه ها در این فرم به صورت درختی است و هر گروه باید یک والد داشته باشد.

۱۱۷

این سه کلید که در پائین این فرم قرار دارد به ترتیب از راست به چپ : برای اضافی کردن ، ویرایش و حذف می باشد.

۱۱۶

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?