1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور نیکوکاران
  5. منوی اطلاعات پایه
  6. فرم پسوند ها

فرم پسوند ها

 

در این فرم کلیه ی پسوند های مورد نیاز ثبت می شود همچنین امکان ویرایش و حذف آنها نیز وجود دارد.

۱۲۰

این سه کلید که در پائین این فرم قرار دارد به ترتیب از راست به چپ : برای اضافی کردن ، ویرایش و حذف می باشد.

۱۱۶

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله 1 خیر 1

How can we help?