1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور نیکوکاران
  5. منوی اطلاعات پایه
  6. فرم ویژگی ها

فرم ویژگی ها

 

در این فرم باید کلیه ویژگی های مورد نیاز خیریه ثبت شود. ویژگی های ثبت شده در پرونده نیکوکار قابل مقدار دهی است.

۱۱۷

این سه کلید که در پائین این فرم قرار دارد به ترتیب از راست به چپ : برای اضافی کردن ، ویرایش و حذف می باشد.

۱۱۶

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?