1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور نیکوکاران
  5. فرم نیکوکار جدید

فرم نیکوکار جدید

 

در این فرم اطلاعات کامل یک نیکوکار ثبت می گردد ، فیلد آدرس مربوط به مواقعی است که مشخص نیست آدرس مربوط به منزل است یا محل کار ، در این شرایط آدرس موجود در قسمت آدرس ثبت می شود. 

۱۲۲

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر 1

How can we help?