1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور نیکوکاران
  5. فرم عملیات یکسان سازی

فرم عملیات یکسان سازی

در این فرم کاربر می تواند اقدام به یکسان سازی نیکوکاران تکراری نماید برای این کار ابتدا می باست از قسمت بالا سمت چپ یلتر مورد نظر خود را انتخاب نماید سپس از گرید سمت راست نیکوکار مورد نظر را انتخاب نماید همچنین برای این کار می تواند از قسمت جستجوی پایین نیز استفاده نماید پس از انتخاب نیکوکار بر اساس سه قسمت پایین (مشابهت نام ، مشابهت نام خانوادگی ، مشابهت تلفن ها) که انتخاب شده باشند نیکوکاران مشابه را در گرید سمت چپ نمایش می دهددر صورتی که اطلاعات دو نیکوکار کاملا مثل هم باشد و کاربر به یکی بودن دو نیکوکار اطمینان داشته باشد با زدن کلید آغاز عملیات یکسان سازی به فرم یکسان سازی وارد خواهد شد.

۱۲۸

در این فرم کاربر با مشاهده ی اطلاعات کامل دو نیکوکار می تواند در صورت وجود اطلاعات کامل تر را از نیکوکار فرعی به نیکوکار اصلی منتقل نماید برای این کار باید بر روی کلید <- در جلوی همان قسمت کلیک نماید.

همچنین می تواند به تکمیل اطلاعات ناقص اقدام نماید برای ذخیره شدن اطلاعات تکمیل شده لازم است بر روی کلید s در جلوی همان قسمت کلیک نماید.

برای انتقال تلفن تماس نیکوکار فرعی به فیلد تلفن منزل نیکوکار اصلی کلید \ و برای انتقال به تلفن کار نیکوکار اصلی کلید \\ و برای انتقال به فاکس نیکوکار اصلی کلید \\\ در نظر گرفته شده است.

برای انتقال آدرس نیکوکار فرعی به فیلد آدرس منزل نیکوکار اصلی کلید \ و برای انتقال به آدرس کار نیکوکار اصلی کلید \\ در نظر گرفته شده است.

۱۲۹

پس از انتقال اطلاعات مورد نیاز از نیکوکار فرعی به نیکوکار اصلی کاربر با زدن کلید یکسان سازی نیکوکار فرعی را در نیکوکار اصلی ادغام می نماید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?