1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. فرم ایجاد قبوض
  6. قسمت قبوض متفرقه

قسمت قبوض متفرقه

قبوض متفرقه همانند قبوض فردی است با این تفاوت که ما می توانیم مبلغ و بابت به قبض بدهیم ،

در واقع اگر مشترک موردی برای خیریه آمد از این قسمت استفاده می کنیم.

۱۸۹

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله 2 خیر 31

How can we help?