1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. منو پرونده مامور تخلیه
  6. قسمت حساب مامور
  7. قسمت ریز حساب

قسمت ریز حساب

 

در این قسمت وصولی های مامور را بر اساس نوع قبض نشان می دهد.

۲۴۸

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله 1 خیر