1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. منو پرونده مامور تخلیه
  6. قسمت وصولی و واریز
  7. قسمت وصولی مامور

قسمت وصولی مامور

 

همانطور که مشاهده می کنید قبض های وصول شده بر اساس تاریخ نشان داده می شود.

همچنین شما می توانید بر اساس تاریخ قبض مورد نظر را با استفاده از فیلد پائین پیدا کنید و امکان چاپ لیست وصولی مامور هم وجود دارد.

۲۲۰

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر