1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. منو پرونده مامور تخلیه
  6. قسمت وصولی و واریز
  7. قسمت واریز های مامور

قسمت واریز های مامور

 

در قسمت قبوض مامور مثلا وضعیت ۵۰۰ قبض را به پرداخت شده تغییر می دهد ،زمانی که این کار انجام شود

 جمع مبلغ ۵۰۰ قبض در قسمت وصولی در تاریخ امروز به صورت اتوماتیک ثبت می شود.

در واقع قسمت وصولی پول دریافتی از مشترکین توسط مامور وصول را نشان می دهد و واریز پول تحویل داده شده به خیریه توسط مامور وصول را نشان می دهد.

در قسمت پائین فیلد هایی از جمله مجموع وصولی به ریال ، مجوع واریز به ریال و اختلاف وصولی و واریز که این آخری هیچوقت نباید قرمز باشد ، قرمز بودن این باکس به معنی این است

که مامور وصول مثلا ۱ میلیون وصول کرده اما به حساب خیریه واریز نکرده.

توجه داشته باشید در هر دوره قبل از صدور قبض برای دوره جدید اختلاف وصولی و واریز صفر شود.

در این قسمت هم امکان چاپ ،حذف و ویرایش وجود دارد.

۲۲۱

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر