1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. منو پرونده مامور تخلیه
  6. قسمت قبوض مامور
  7. قسمت نمایش کلی
  8. قسمت حساب کل

قسمت حساب کل

 

در این قسمت به صورت خیابان به خیابان وصولی های مامور را جمع می بندد.

۲۱۸

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر