1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. منو پرونده مامور تخلیه
  6. قسمت قبوض مامور
  7. قسمت نمایش کلی

قسمت نمایش کلی

 

در نمایش کلی اطلاعات مربوط به قبض مامور و عملکرد مامور را در یک سال نشان می دهد.

۲۱۶

مقالات

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر