1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. منو پرونده مامور تخلیه
  6. قسمت قبوض مامور
  7. قسمت نمایش جزئی

قسمت نمایش جزئی

 

در این قسمت قبوض مامور قابل مشاهده است ، در قسمت پائین فرم فیلتر های خیابان ، نوع قبض ، دوره و وضعیت قرار دارد که با استفاده از این فیلتر ها می توانید قبض مورد نظر را بیابید.

هم چنین امکان چاپ قبض ، پرداخت ، ابطال ، تخلیه در آینده ، انتقال ، بازگشت به چاپ و حذف مشترک با استفاده از کلید های پائین وجود دارد.

۲۱۵

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر