1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور نیکوکاران
  5. منوی اطلاعات پایه
  6. فرم کلید وا‍‍‍‍‍‍‍ژه ها

فرم کلید وا‍‍‍‍‍‍‍ژه ها

 

در این فرم لیست کلید واژه هایی که برای دسته بندی نیکوکاران به کار رفته است را نشان می دهد. کلید واژه ها معمولا به طور مستقیم در فرم پرونده نیکوکار قسمت طبقه بندی ثبت می شوند ولی ثبت ، ویرایش و حذف آنها از طریق همین فرم نیز امکان پذیر است.

۱۱۵

این سه کلید که در پائین این فرم قرار دارد به ترتیب از راست به چپ : برای اضافی کردن ، ویرایش و حذف می باشد.

۱۱۶

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر