1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. فرم پرونده مامور وصول
  6. قسمت مشترکین
  7. قسمت نمایش کلی

قسمت نمایش کلی

 

قسمت نمایش کلی سابقه عملکرد یک مامور را در یک سال نشان می دهد که شامل : نوع و تعداد قبض ها ، کمینه ، بیشینه ، میانگین ، جمع مبلغ ، ارزش سالانه و ماهانه.

ارزش ماهانه به این معنی است مثلا اگر ارزش یک قبض۱۰۰۰۰ تومان و دو ماهه است ارزش ماهانه آن ۵۰۰۰ تومان می شود.

به همین صورت ارزش سالانه آن محاسبه می شود.۱۷۰

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر