1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. فرم پرونده مامور وصول
  6. قسمت مشترکین
  7. قسمت نمایش جزئی

قسمت نمایش جزئی

 

در نمایش جزئی نام خیابان شماره قبض و وضعیت قرار دارد

و در سمت چپ فرم نوع قبض تعداد قبض و جمع مبلغ وجود دارد ،در پائین فرم کلید هایی قرار دارد از جمله :

اضافه به لیست که می توانید خیابانی را به قبض اضافه کنید ، البته زمانی که خیابانی ماور وصول ندارد این امکان وجود دارد ، حذف از لیست که می توانید خیابانی را  از حساب مامور حذف کنید ،

تغییر وضعیت ، زمانی که بخواهید به دلیلی خیابانی را غیر فعال کنید از این کلید استفاده می کنید ، انتقال به مامور دیگر ، اگر بخواهید

خیابانی را به مامور دیگری واگذار کنید با استفاده از این کلید می توانید این کار را انجام دهید.

۱۶۹

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر