1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. فرم پرونده مامور وصول
  6. قسمت حساب مامور
  7. قسمت حساب کل

قسمت حساب کل

 

در حساب کل به صورت خیابان به خیابان است که جمع بدهکاری یا بستانکاری خیابان در آن ثبت شده.

همچنین در این قسمت شما می توانید چاپ خلاصه حساب داشته باشید و برای خیابان و دوره فیلتر گذاری کنید.

۱۸۰

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله 1 خیر