1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. فرم ایجاد قبوض
  6. قسمت چاپ قبوض

قسمت چاپ قبوض

زمانی که ایجاد قبض را انجام دادید در این قسمت ، سال و شماره ردیف قبض را وارد می کنید و کلید نمایش قبوض را می زنید تا قبض های انتخاب شده را نشان دهد ،

سپس برای چاپ بر روی چاپ قبوض کلیک می کنید.

کلید رسید تحویل ،رسیدی است که مامور وصول قبض ها را امضا می کند و تحویل می دهد.

۱۹۰

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر