1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. نصب و راه اندازی
  4. نصب به صورت چند کاربره
  5. نصب نرم افزار بر روی سرور
  6. تنظیم فایر وال سرور
  7. تنظیم فایروال پیش فرض ویندوز
  8. تنظیم فایروال پیش فرضXP 2003

تنظیم فایروال پیش فرضXP 2003

مرحله اول : ابتدا control panel را از گزینه start باز کرده سپس گزینه Windows Firewall را انتخاب کنید.

۲۵

مرحله دوم : به تب دوم exception بروید.

۲۶

مرحله سوم : بر روی Add Port کلیک نمایید و عبارت SQL Server TCP 1433 را type کنید و عدد Port 1433 قرار داده و TCP را انتخاب کنید و بر روی ok کلیک کرده تا تغییرات save شود.

 بار دیگر Add port را انتخاب کرده و این بار عبارت SQL Server UDP 1434  را type کنید و عدد port1434 قرار داده و UDP را انتخاب کنید و بر روی OK کلیک کرده تا تغییرات save شود.

۲۷

مرحله چهارم : بر روی Add program کلیک کرده سپس Browse را انتخاب کنید و مسیر زیر را بروید :

 [C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.IRANMEHR\MSSQL\Binn\sqlservr.exe]

 بار دیگر بر روی Add program کلیک کرده و سپس Browse را انتخاب کنید و مسیر زیر را بروید :

[C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe]

۲۸

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?