1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. منو پرونده مامور تخلیه
  6. قسمت حساب مامور
  7. قسمت حساب کل

قسمت حساب کل

 

در حساب کل به صورت خیابان به خیابان است که جمع بدهکاری یا بستانکاری خیابان در آن ثبت شده.

همچنین در این قسمت شما می توانید چاپ خلاصه حساب داشته باشید و برای خیابان و دره فیلتر گذاری کنید.

۲۴۸

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?