1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. منو پرونده مامور تخلیه
  6. قسمت عملکرد مامور
  7. قسمت قلک های ایجاد کرده

قسمت قلک های ایجاد کرده

 

در این قسمت قلک هایی که مامور ایجاد کرده نمایش داده می شود.

۲۲۳

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?