1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. منو پرونده مامور تخلیه
  6. قسمت عملکرد مامور

قسمت عملکرد مامور

 

در این قسمت گزارشی از عملکرد های مثبت و منفی مامور وجود دارد.

۲۲۲

مقالات

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?