1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. منو اطلاعات پایه
  6. فرم انواع قلک

فرم انواع قلک

 

در این قسمت انواع قلک های موجود در خیریه تعریف می شود.

که با استفاده از سه کلید پائین می توانید اضافه ، ویرایش یا حذف کنید.

۲۰۲

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله 2 خیر

How can we help?