1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. فرم پرونده قلک
  6. قسمت سابقه تغییرات

قسمت سابقه تغییرات

۲۱۱

در این قسمت تغییراتی را که قسمت اطلاعات قلک پیدا کرده را نشان می دهد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?