1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. فرم پرونده قلک
  6. قسمت سابقه تحویل

قسمت سابقه تحویل

 

در این قسمت در واقع سابقه تحویل تمام تحویل گیرندگان را نشان می دهد ، زمان ، تاریخ تحویل ، تاریخ حذف ، سال ، نوع تخلیه ، مامور تخلیه ، مامور حذف و … مشخص است.

هم چنین امکان چاپ این سوابق وجود دارد.

۲۱۰

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?