1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. فرم پرونده قلک
  6. قسمت حساب قلک

قسمت حساب قلک

 

این قسمت تقریبا همان اطلاعات قبلی را دارد با این تفاوت که در این قسمت مبلغی را هم که در قلک وجود دارد نشان می دهد.

در این قسمت هم امکان دیدن اطلاعات کامل هر سطح وجود دارد هم چنین چاپ اطلاعات هم امکان پذیر است.

۲۰۹

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر 1

How can we help?