1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. فرم پرونده قلک
  6. قسمت اطلاعات قلک

قسمت اطلاعات قلک

 

در این قسمت شما می توانید با وارد کردن شماره قلک شخص مورد نظر را بیابید و اطلاعاتی از جمله :

نام ، نام خانوادگی ، ش نیکوکار ، تحویل گیرنده ، زمان تخلیه ، خیابان ، ردیف خیابان ، تلفن و آدرس شخص مورد نظر را مشاهده کنید.

۲۰۷

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله 1 خیر

How can we help?