1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. فرم عملیات تحویل گیرندگان
  6. قسمت نمایش کلی

قسمت نمایش کلی

 

در این قسمت داده های فیلتر شده به صورت آماری و کلی نمایش داده می شود و بیشتر حالت گزارش های مدیریتی دارد.

۲۲۸

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?