1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. فرم ایجاد قبوض تخلیه
  6. قسمت چاپ قبوض

قسمت چاپ قبوض

 

زمانی که ایجاد قبض را انجام دادید در این قسمت ، سال و شماره ردیف قبض را وارد می کنید و کلید نمایش قبوض را می زنید تا قبض های انتخاب شده را نشان دهد ،

سپس برای چاپ بر روی چاپ قبوض کلیک می کنید.

کلید رسید تحویل ،رسیدی است که مامور وصول قبض ها را امضا می کند و تحویل می دهد.

۲۲۶

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?