1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. فرم ایجاد قبوض تخلیه
  6. قسمت ثبت مبلغ قبوض

قسمت ثبت مبلغ قبوض

 

در این قسمت کاربر می تواند اقدام به ثبت مبلغ تخلیه شده ی هر قلک نماید البته می بایست ابتدا توسط فیلتر های بالای فرم مثل مامور ، خیابان ، نوع قبض و دوره قبوض مورد نظر خود را نمایش داده و سپس از طریق شماره ی قلک در پائین فرم اقدام به جستجو و سپس ثبت مبلغ و توضیحات نماید.

۲۲۶

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?