1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قلک هدایا
  5. فرم ایجاد قبوض تخلیه
  6. قسمت ایجاد قبوض

قسمت ایجاد قبوض

ایجاد گروهی به معنای ایجاد قبض های یک مامور وصول برای کلیه خیابانها در سال است ،همچنین امکان انتخاب خیابان تکی هم وجود دارد.

در این قسمت هم فیلتر هایی وجود دارد از جمله :خیابان ، نوع اشتراک ، دوره و متن قبض.

پس از فیلتر گذاری کلید ایجاد را می زنید.

۲۲۵

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?