1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قبوض موردی
  5. منوی اطلاعات پایه
  6. فرم شعبه ها

فرم شعبه ها

قسمت قبوض موردی به شیوه ای طراحی شده است که می تواند به صورت چند شعبه مجزا در مناطق مختلف شهر که به روش های گوناگون به هم متصل شده اند کار کند در این فرم کاربر می تواند نام شعب مختلف خیریه را تعریف نماید. لازم است در مواقعی که شعب مختلف وجود ندارد حداقل یک شعبه به عنوان شعبه مرکزی تعریف شود.

۱۳۴

این سه کلید که در پائین این فرم قرار دارد به ترتیب از راست به چپ : برای اضافی کردن ، ویرایش و حذف می باشد.

۱۱۶

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?