1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قبوض موردی
  5. منوی اطلاعات پایه
  6. فرم حساب ها

فرم حساب ها

 

کلیه کمک های موردی می بایست در موضوعات از قبل تعریف شده ثبت شوند تا در آینده در راستای اهداف همان موضوع هزینه شوند در این فرم این موضوعات به عنوان سر فصل حساب ها قابل تعریف می باشند.

بهتر است حساب های تعریف شده مشابه سر فصل حساب های موجود در حسابداری خیریه باشند.

۱۳۶

این سه کلید که در پائین این فرم قرار دارد به ترتیب از راست به چپ : برای اضافی کردن ، ویرایش و حذف می باشد.

۱۱۶

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?