1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قبوض موردی
  5. منوی اطلاعات پایه
  6. فرم جزئیات حساب ها

فرم جزئیات حساب ها

در این فرم کاربر می تواند برای هر حساب به تعداد دلخواه جزئیات مورد نظر خود را تعریف نماید این جزئیات در هنگام ثبت قبض موردی از کاربر گرفته خواهد شد این مسئله باعث می شود از فراموش شدن ثبت اطلاعات لازم برای یک حساب جلوگیری شود.

جزئیات هر حساب شامل سه فیلد جزئیات که نام آن می باشد مقدار پیش فرض که در صورت ثبت مقدار آن به صورت پیش فرض مقدار وارد شده پیشنهاد داده می شود و نوع جزئیات که می تواند یکی از انواع  متنی عددی و بلی یا خیر باشد.

۱۳۷

این سه کلید که در پائین این فرم قرار دارد به ترتیب از راست به چپ : برای اضافی کردن ، ویرایش و حذف می باشد.

۱۱۶

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?