1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قبوض موردی
  5. فرم جزئیات قبض

فرم جزئیات قبض

 

در این فرم کاربر می تواند با زدن سریال قبض یا شماره قبض جزئیات آن قبض را ملاحظه نماید.همچنین قادر است تا فیلد هایی همچون وضعیت ، نحوه پرداخت ، شرح پرداخت و توضیحات را تغییر دهد.

چاپ قبض و چاپ پاکت نامه در صورت نیاز در این فرم امکان پذیر است. 

۱۴۶

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله 1 خیر 1

How can we help?