1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی قبوض موردی

منوی قبوض موردی

 این قسمت برای ثبت انواع قبوض موردی که معمولا نقدی می باشند در نظر گرفته شده است.

روند کار بدین صورت است که نیکوکار به صندوق یا قسمت سفارشات خیریه مراجعه نموده و یا به صورت تلفنی اقدام به سفارش می نماید این سفارش می تواند در موضوعات مختلفی هم چون صدقه ، رد مظالم ، خمس و حتی مواردی همچون تاج گل ، سبد گل و تفت باشد. کاربر با دریافت شفاهی سفارش در قسمت فرم قبض جدید اقدام به ثبت کامل سفارش می نماید در صورتی که سفارش حضوری باشد مبلغ سفارش توسط کاربر دریافت می شود و در سایر موارد دریافت وجه در آینده پیگیری خواهد شد سپس کاربر اقدام به چاپ قبض دو نسخه ای بر روی قبوض با سریال چاپ شده مشترک می نماید لازم است شماره سریال چاپ شده بر روی قبض در برنامه در فیلد شماره قبض وارد شود یک نسخه از قبض چاپ شده تحویل نیکوکار (در مواقع حضوری) یا پرسنل دیگر خیریه که وظیفه تحویل قبض به نیکوکار را بر عهده دارند(در مواقع غیر حضوری) می شود و نسخه دیگر تحویل حسابداری می گردد.

۱۳۳
 

لازم به ذکر است دسته قبوض موردی همیشه توسط حسابداری تحویل می گردد به طور مثال یک دسته صد برگی که از شماره ۱۰۰ شروع شده و به شماره ۱۹۹ ختم می گردد توسط حسابداری به صندوق یا سفارشات تحویل می گردد و رسید دریافت می نماید و صندوق یا سفارشات ملزم است کلیه نسخه های دوم قبوض این دسته قبض یعنی از قبض شماره ۱۰۰ تا ۱۹۹ را به حسابداری باز گرداند در مواردی که به هر دلیل قبض ابطال می گردد تحویل هر دو نسخه قبض به حسابداری الزامی می باشد.

در مواردی بعضی از موسسات خیریه به جای استفاده از قبوض دو نسخه ای از قبوض تک نسخه ای دو قسمتی که از قسمت پرفراژ جدا می گردد و یک قسمت به حسابداری و قسمت دیگر به نیکوکار تحویل داده می شود.   

مقالات

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?