1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور نیکوکاران
  5. منوی اطلاعات پایه
  6. فرم میزان اهمیت

فرم میزان اهمیت

 

در این فرم کلیه ی میزان اهمیت های مورد نیاز ثبت می شود همچنین امکان ویرایش و حذف آنها نیز وجود دارد.

۱۲۱

این سه کلید که در پائین این فرم قرار دارد به ترتیب از راست به چپ : برای اضافی کردن ، ویرایش و حذف می باشد.

۱۱۶

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?