1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور نیکوکاران
  5. فرم پرونده نیکوکار

فرم پرونده نیکوکار

 

در این فرم کلیه ی اطلاعات مرتبط با یک نیکوکار قابل مشاهده و ویرایش است و شامل چهار قسمت : ۱٫اطلاعات نیکوکار ۲٫اطلاعات تکمیلی ۳٫ طبقه بندی ۴٫ حساب کل نیکوکار می باشد.

اطلاعات نیکوکار : این قسمت شامل کلیه ی اطلاعات شناسنامه ای و اطلاعات تماس نیکوکار می باشد نکته مهم این است که فیلد آدرس و تلفن تماس یک فیلد عمومی می باشد و در قسمت های امور مشترکین و قلک هدایا ثبت و ویرایش می شود ولی آدرس منزل و تلفن منزل همچنین آدرس محل کار و تلفن محل کارکاملا برای این قسمت خصوصی بوده و فقط در قسمت امور نیکوکاران و قبوض موردی قابل دسترس می باشد و برای انجام این نوع دسته بندی اطلاعات تماس دلایل خاصی وجود دارد.

۱۲۴

اطلاعات تکمیلی : کلیه ی اطلاعات تکمیلی نیکوکار در این قسمت قابل مشاهده و ویرایش است

لازم به ذکر است این اطلاعات درهیچ یک از قسمت های قبوض موردی ، امور مشترکین و قلک هدایا قابل مشاهده و ثبت نیست.

۱۲۵

طبقه بندی : در این قسمت کلیه ی گروه ها ، کلید واژه ها و ویژگی های یک نیکوکار قابل مشاهده و ویرایش است.

در قسمت کلید واژه ها کاربر می تواند از گزینه های در اختیار یکی را انتخاب نموده و یا کلید واژه خاص خود که در لیست موجود نیست را تایپ کرده و کلید اضافه را بزند تا این کلید واژه برای نیکوکار ثبت شود برای حذف نیز می بایست کلید واژه مورد نظر از لیست انتخاب شود و سپس کلید حذف را بزند.

در قسمت گروه ها کاربر با کلیک بر روی مربع های کنار هر گروه می تواند نیکوکار را عضو یک گروه کند یا از عضویت آن گروه خارج نماید لازم به ذکر است پس از عضویت نیکوکار در یک گروه به صورت اتوماتیک در تمام گروه های والد آن گروه نیز عضو خواهد شد همچنین در صورت خارج شدن از عضویت یک گروه به صورت اتوماتیک از عضویت تمام گروه های فرزند آن گروه نیز خارج خواهد شد.برای ثبت و ویرایش گروه ها باید از منوی اطلاعات پایه ی قسمت امور نیکوکاران بر روی منوی گروه ها کلیک نمود.

در قسمت ویژگی ها کاربر می تواند با کلید سبز رنگ اقدام به ثبت مقداری برای یک ویژگی که از قبل تعریف شده نماید همچنین با کلید زرد رنگ می تواند مقدار ویژگی انتخاب شده را ویرایش نماید وبا کلید قرمز رنگ اقدام به حذف یک ویژگی نماید.برای ثبت و ویرایش ویژگی ها باید از منوی اطلاعات پایه ی قسمت امور نیکوکاران بر روی منوی ویژگی ها کلیک نمود.

۱۲۶

حساب کل نیکوکار : در این قسمت کلیه ی پرداخت های نیکوکار در قسمت های مختلف برنامه قابل مشاهده می باشد که بر اساس سال انتخابی فیلتر شده است.

همچنین امکان مشاهده اطلاعات کامل یک سطر از حساب و چاپ حساب نیز وجود دارد. 

۱۲۷

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله 1 خیر 1

How can we help?