1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور نیکوکاران
  5. فرم لیست نیکوکاران

فرم لیست نیکوکاران

 

در فرم لیست نیکوکاران نام نیکوکاران قرار دارد ، در نوار بالایی فرم فیلتر هایی وجود دارد که عبارتند از :

  فعال که با انتخاب آن فقط نیکوکاران فعال را نمایش می دهد.

غیر فعال  که با انتخاب آن نیکوکاران غیر فعال را نمایش می دهد، نا مشخص(نه فعال و نه غیر فعال) که نیکوکارانی که وضعیت نا مشخص دارند را نشان می دهد و همه که همه ی نیکوکاران را نمایش می دهد. همچنین قابلیت انتخاب نوع نیکوکار(پرداخت کننده موردی ، مشترک دوره ای و تحویل گیرنده قلک) نیز وجود دارد. در نوار بعد جستجو قرار دارد که می توانید نیکوکار را بر اساس شماره نیکوکار ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، تلفن همراه ،آدرس ، خیابان و مبلغ جستجو کنید.

در نوار بعد ش نیکوکار ، نام ، نام خانوادگی ، زمینه فعالیت، همراه، تلفن ، تلفن منزل ، تلفن محل کار ، آدرس ، آدرس منزل و آدرس محل کار وجود دارد.

در نوار بعد زیر ش نیکوکار تعداد قبض را نمایش می دهد.

 در قسمت پایین چند کلید وجود دارد که عبارتند از : جدید ، که امکان اضافه نیکوکار را به لیست می دهد. ویرایش ، که امکان ویرایش نیکوکار را می دهد. مشاهده پرونده ، که امکان مشاهده پرونده هر نیکوکار را می دهد.

۱۲۳

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله 1 خیر

How can we help?