1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور نیکوکاران
  5. فرم عملیات نیکوکاران

فرم عملیات نیکوکاران

 

در این فرم کاربر می تواند با توجه به فیلتر های متنوع موجود انواع گزارشات مد نظر خود را تولید کند فیلتر هایی همچون وضعیت ، شعبه ، نوع نیکوکار ، تاریخ ثبت ، تاریخ تولد ، جمع مبلغ پرداختی ، جنسیت ، تاهل ، عضویت یا عدم عضویت در یک گروه ، وجود یا عدم وجود یک کلید واژه ، وجود یک مقدار در ویژگی ، میزان اهمیت ، زمینه فعالیت و …

(لازم به ذکر است فیلتر های کلید واژه ، گروه و ویژگی همگی به صورت چند گانه طراحی شده است) 

۱۳۰

همچنین امکان انجام عملیات های گروهی نیز در نظر گرفته شده است عملیاتی همچون فعال کردن ، غیر فعال کردن ، تغییر جنسیت به مذک ، تغییر جنسیت به مونث ، اضافه کردن یک کلید واژه ، حذف یک کلید واژه ، عضویت در یک گروه ، خارج شدن از یک گروه ، اضافه کردن یک ویژگی ، حذف یک ویژگی و …

امکان انتقال به اکسل و چاپ داده های انتخابی همچنین چاپ آدرس برای پاکت نامه نیز وجود دارد.

۱۳۱

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?