1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور نیکوکاران
  5. فرم جست وجوی نیکوکاران

فرم جست وجوی نیکوکاران

 

در این فرم کاربر قادر است تا به جستجو های چند گانه (وارد کردن چند فیلد جستجو به صورت همزمان) در بین قبوض نماید حتی می تواند فقط با وارد نمودن یک حرف از کلمه آن فیلد را جستجو نماید.

۱۳۲

کلید مشاهده پرونده برای نمایش اطلاعات کامل هرنیکوکار نیز وجود دارد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?