1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور نیکوکاران

منوی امور نیکوکاران

 

این قسمت برای مدیریت و دسته بندی نیکوکاران در نظر گرفته شده است.روند کار بدین شکل است که کلیه ی نیکوکارانی که از طریق منو های قبوض موردی ، امور مشترکین و قلک هدایا ثبت می شوند در این قسمت وارد می شوند همچنین کاربر می تواند از منو های همین قسمت نیز اقدام به ثبت نیکوکار جدید نماید سپس از طریق منوی پرونده نیکوکار اقدام به تکمیل اطلاعات و گروه بندی نیکوکار نماید.

برای گروه بندی نیکوکار سه قسمت مجزا در نظر گرفته شده است :

۱.کلید واژه : کاربر می تواند برای هر نیکوکار تعدادی کلید واژه ی خاص تعریف کند این کلید واژه ها می توانند فارسی یا انگلیسی باشند و هیچ محدودیت خاصی ندارند.

۲.گروه : کاربر می تواند هر نیکوکار را در گروه های مختلفی که قبلا تعریف کرده است عضو نماید لازم به ذکر است گروه ها می توانند به صورت درختی زیر مجموعه هم باشند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.تفاوت گروه و کلید واژه در دو چیز است گروه ها می توانند زیر مجموعه هم باشند ولی کلید واژه ها اینگونه نیستند همچنین گروه ها همگی به یک موضوع اشاره می کنند ولی کلید واژه ها هر یک می توانند به موضوع خاصی اشاره کنند به طور مثال گروه خیرین قابل توجه می توانند زیر گروه هایی مثل مبالغ بالای یک میلیون و مبالغ بالای ده میلیون داشته باشد همان طور که ملاحظه می کنید هر سه به یک موضوع اشاره می کنند و آن میزان پرداختی نیکوکار است ولی کلید واژه ی خیرین قابل توجه می تواند با کلید واژه های تهران و پزشک همراه شود که هر یک به موضوع خاصی اشاره می کنند خیرین قابل توجه به میزان پرداخت ، تهران به محل سکونت و پزشک به شغل نیکوکار اشاره می کند.

۳.ویژگی : کاربر می تواند مقادیر خاصی برای ویژگی هایی که قبلا تعریف کرده است برای هر نیکوکار ثبت نماید به همین دلیل کاربر می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را که در برنامه دیده نشده است مثل شماره همراه دوم یا کد پستی از طریق ویژگی برای هر نیکوکار ثبت نماید.

 ویژگی تقریبا مشابه کلید واژه است با این تفاوت که کلید واژه به صورت تک عبارت است و ویژگی به صورت دو عبارت نام و مقدار است.۱۱۴

همچنین کاربر می تواند از طریق منوی عملیات یکسان سازی اقدام به حذف نیکوکاران تکراری نماید و اطلاعات مالی آنها را در هم ادغام کند و از طریق منوی عملیات نیکوکاران هر نوع گزارشی که می خواهد را بدست آورد

لازم به ذکر است جزئیات هر قسمت در ادامه به تفضیل گفته شده است.

مقالات

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?