1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. منو اطلاعات پایه
  6. فرم نحوه وصول

فرم نحوه وصول

در فرم نحوه وصول انواع وصولی که در خیریه وجود دارد را تعریف می کنیم مانند وصول نقدی ، واریز بانکی ، چک و… شما می توانید

 همانند فرم قبل با استفاده از سه کلید پائین فرم این کار را انجام دهید.

۱۵۳

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?