1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. فرم پرونده مشترک
  6. قسمت قبوض مشترک

قسمت قبوض مشترک

 

tab قبوض مشترک مربوط به قبض هایی است که قبلا صادر شده.

در قسمت پائین فرم ابتدا فیلتری قرار دارد که با کلیک بر روی آن گزینه های صادر  شده ، چاپ شده ، انصراف از پرداخت ، پرداخت و… قرار دارد که مربوط به پرداخت قبض می باشد

با توجه به واضح بودن گزینه ها نیازی به توضیح راجع به هرکدام وجود ندارد.

 tab بعدی مشاهده قبض نام دارد که شما می توانید قبض را به صورت کامل مشاهده کنید که تصویر آن در پائین صفحه قرار دارد.

چاپ قبض مربوط به چاپ کردن قبض می باشد.

پرداخت قبض وضعیت قبض را به پرداخت شده تغییر می دهد.

انصراف از پرداخت قبض مربوط به انصراف دادن از پرداخت هست که شما با انتخاب قبض مورد نظر و کلیک بر روی کلید انصراف از پرداخت قبض می توانید انصراف دهید.

ابطال قبض که قبض را باطل می کند.

پرداخت در آینده ، زمانی که قبضی در آینده پرداخت می شود مثلا در هفته دیگر از این کلید استفاده می کنید.

انتقال قبض ، اگر به هر دلیلی شما بخواهید قبضی را از خیابانی و مامور وصولی به خیابان و مامور وصول دیگر انتقال دهید از این کلید استفاده می کنید.

بازگشت به چاپ ، اگر شما قبضی را اشتباه صادر کردید با این کلید می توانید به حالت اول برگردید.

چاپ لیست قبوض ، زمانی که نیکو کار بخواهد پرینت قبض ها را بگیرد شما می توانید از همین کلید به صورت قبضی به آن نشان دهید.

۱۶۳

۱۶۴

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله 1 خیر

How can we help?