1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. فرم پرونده مامور وصول
  6. قسمت وصولی و واریز
  7. قسمت وصولی های مامور

قسمت وصولی های مامور

 

همانطور که مشاهده می کنید قبض های وصول شده بر اساس تاریخ نشان داده می شود.

همچنین شما می توانید بر اساس تاریخ قبض مورد نظر را با استفاده از فیلد پائین پیدا کنید و امکان چاپ لیست وصولی مامور هم وجود دارد.

۴۸۳

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?