1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. فرم پرونده مامور وصول
  6. قسمت مشترکین

قسمت مشترکین

 

پرونده مامور وصول شبیه فرم پرونده مشترک هست ، فقط در جزئیات کمی تفاوت وجود دارد.

 در نوار بالا عبارت پرونده مامور وصول نوشته شده که شما ابتدا مامور وصول مورد نظر را انتخاب می کنید.

بعد از انتخاب مامور وصول ۵ tab باز می شود که به ترتیب مشترکین مامور وصول ، قبوض مامور وصول ، وصولی و واریز و عملکرد مامور است.

در قسمت مشترکین دو جز وجود دارد ۱ نمایش جزئی به تفکیک خیابان ۲ نمایش کلی.

۱۶۸

مقالات

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?