1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. فرم پرونده مامور وصول
  6. قسمت قبوض مامور
  7. قسمت نمایش کلی

قسمت نمایش کلی

 

در نمایش کلی اطلاعات قبض را به صورت کامل و کلی در دوره های مختلف نشان می دهد.

۱۷۲

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?