1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. فرم پرونده مامور وصول
  6. قسمت قبوض مامور
  7. قسمت نمایش جزئی

قسمت نمایش جزئی

 

این فرم قبوض مامور را نشان می دهد که اطلاعات کاملی از آن وجود دارد.

در پائین فرم همانند فرم های قبلی فیلتر هایی وجود دارد از جمله : خیابان ، نوع قبض ، دوره ، وضعیت که آنها را در فرم های قبلی توضیح دادیم.

همچنین کلید هایی در پائین فرم وجود دارد از جمله مشاهده قبض ، چاپ قبض و… که آنها را در فرم های قبلی توضیح دادیم.

همچنین شما این امکان را دارید که چاپ لیستی و گزارش تحویل بگیرید با استفاده از کلید های مربوطه.

۱۷۳

۱۷۴

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?