1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. راهنمای استفاده
  4. منوی امور مشترکین
  5. فرم پرونده مامور وصول
  6. قسمت عملکرد مامور
  7. قسمت اشتراک های حذف کرده

قسمت اشتراک های حذف کرده

 

در اشتراک های حذف شده هم دقیقا به همان صورت قبلی است ، در واقع مامورانی که اشتراکی را حذف کردند مشخص است

 و ارزش ریالی هم که از خیریه کم شده مشخص است که دیگر پاداشی ندارد.

در این قسمت هم همان فیلتر های قبلی وجود دارد.

۱۸۶

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?